Wat doen wij?

Misbruik maken van leefgeld is onaanvaardbaar.

Wij screenen de rechtmatigheid van leefgeld. Dit doen wij door onderzoek te doen naar het vermogen en de bezittingen van uw klanten in het buitenland. Bij ons onderzoek maken wij gebruik van speciale screeningssoftware. Wij kunnen u ook begeleiden bij het beëindigen of terugvorderen van het leefgeld en andere voorzieningen. Vanzelfsprekend met zeer deskundige waarborging van de privacy van uw aangeboden klantgegevens.

Onze oplossingen voor u op een rij

Op deze manier kunnen wij u van dienst zijn:

veelvuldig bewezen pre-check;

screenen van de doelgroep;

het totale vermogensonderzoek in het buitenland;

een eindrapportage met onderzoeksgegevens;

een confrontatiegesprek met uw klant over de onderzoeksgegevens;

een adviesrapport maken over de consequenties voor leefgeld;

begeleiding bij bezwaar- en beroepsprocedures;

uitvoeren en begeleiden van inbeslagnameprocedures zoals terugvordering en conservatoir beslag;

leveren van ondersteuning aan de poort: preventieve maatregelen bij het aanvragen van een uitkering.

Onze werkwijze

Allereerst vragen wij u om uw klantenbestand te toetsen op signalen van personen die vermogen in het buitenland bezitten. Wij kunnen u daarbij helpen. Als u deze gegevens hebt, kunnen wij voor u aan de slag. Zijn er duidelijke signalen van fraude? Dan gaan we op onderzoek uit. Blijkt uit dit onderzoek dat er inderdaad sprake is van bezit in het buitenland, dan doen we dit:

We brengen al het vermogen in kaart. Ook taxeren we het. We sluiten dit af met een eindrapportage met de bevindingen. Daarnaast garanderen wij een maximale doorlooptijd van 2 maanden.

Na de taxatie en het vaststellen van de waarde, bestaat de mogelijkheid om het ten onrechte verstrekte leefgeld terug te halen in het buitenland. Per onderzoek adviseren wij u over de beste aanpak. Bijvoorbeeld het leggen van conservatoir beslag, gevolgd door een bodemprocedure. Ook kunnen wij de executoriale verkoop begeleiden. Uiteraard bespreken wij alle handelingen met u.