Organisatie

Onze missie

Focus research richt zich op het projectmatig realiseren van besparingen binnen OCMW´s.

Zij screenen de rechtmatigheid op personen die leefgeld ontvangen door het vaststellen van het vermogen/bezittingen van uw klanten in het buitenland. Zij worden hierbij ondersteund door onze screeningssoftware

Onze visie

Er zijn klanten die leefgeld ontvangen en hiervan bewust misbruik van maken. Zij kunnen zichzelf in het levensonderhoud voorzien. Daardoor kunnen zij geen rechten ontlenen voor wat betreft leefgeld. Indien onze gepassioneerde medewerkers hier vooraf van op de hoogte waren geweest zouden zij geen kostbare tijd, energie en gemeenschapsgelden geïnvesteerd hebben in deze personen. Zij maken misbruik van de aangeboden diensten van uw medewerkers en uw voorzieningen. Daarom dient de focus volledig en geheel gericht te zijn op klanten die u werkelijk nodig hebben.

Is het u bekend dat:

Veel mensen ten onrechte leefgeld krijgen/ontvangen omdat ze vermogen hebben in het buitenland, en dit bij aanvraag van leefgeld niet hebben vermeld

Gemiddeld ruim 33% van de signaaldossiers frauduleus blijkt

Vermogensonderzoek buitenland u veel onnodige uitgaven kan besparen

Ons onderzoek niet meer dan acht weken duurt

Wij bestandsreductie garanderen

Wij het volledige onderzoek verzorgen zodat u zelf niets hoeft te doen